مخالفت با منشور شورای موقت ملی ایران ، فرصت دادن به خامنه ای جنایتکار است


احتمال دارد که شما نیز از طریق برخی از رسانه ها ، به ویژه از تلویزیون های سیاسی خارج از کشور ، در این دو سه روز اخیر دیده  و متوجه شده باشید ؛ که برخی از برنامه سازان این رسانه ها ، و یا میهمانهای برنامه شان ، با انرژی بسیار و تلاشی جدی ( به زعم من متأثر کننده ) ، برای نفی مسأله » شورای ملی ایرانیان » چه می کنند ؟!

به لحاظ اهمیت موضوع ، من تعدادی از این برنامه های عصبانی کننده را مشاهده نمودم . افراد سرشناسی که از نظر آگاهی های سیاسی و تاریخی ، صاحب نام و شهرتی می باشند ؛ چنان با شمشیر دولبه ی آغشته به زهر » منیّت » خویش ، به طراحان و امضا کنندگان منشور شانزده گانه شورای ملی ایرانیان حمله می نمودند ؛ که گوئی با آنان دشمنی خونین دیرینه ای را دارند ؛ و اکنون در این فرصت مناسب ، می بایست ضربات کشنده آخری خودشان را نیز بر آنها وارد بیاورند و آبرو و هستی ایشان را لکه دار بکنند !

بدیهی است که هر پیشنهادی در بدو امر ، دارای مواردی باشد ، که به نظر کارشناسان اشتباه بیاید ؛ ولی عقل سلیم حکم می کند که در این شرایط بحرانی ، وقتی بعد از سی و سه سال ، سرانجام موردی پیش آمده که به دلیل حضور آن ، عده ای از هم میهنان گرد هم بیایند و پروانه شمع یک ایده ی ملی بشوند ؛ و برای آزادی سرزمین شان ، از جبر و استثمار حکومت جنایت پیشه اسلامی ، با همفکری و همیاری در تحقق این آرمان والا ، بکوشند و تلاش بکنند که دست این جانیان را از سیطرهبر ملک و ملت کوتاه بسازند ؛ شایسته نیست که با اینگونه سنگ اندازیها ، و چنین اهانت های ناخوشآیندی ، جلوی پیشرفت یک برنامه میهنی ، که عده ای با حسن نیت بدان پرداخته اند گرفته بشود !

آیا صحیح تر نیست که شما نیز به عنوان دارنده عرق ملی ، و حس میهن پرستانه ( به قول خودتان ) ، اجازه بدهید که ابتدا گام نخست برداشته بشود ؛ و در این فاصله شما لطف بفرمائید و دیدگاههای مفید ! خودتان را ، به دست اندرکاران شورا ارائه بدهید ؛ آنگاه بعد از گذشتن قدم اول ، با همان حس و مسؤلیت وطن پرستی تان ، و البته با درایت سیاسی و نکته سنجی سازنده تان !! در ارتباط با تصحیح موارد اشتباه در آن ( که شما آنها را اشتباه می پندارید ) ؛ با آنان همفکری و همکاری بنمائید ؟!

» من می گویم ، من می دانم ، من می فهمم ، من بلدم ، من ، من ، من …….. ! اینهمه سال با همین » منیّت هایتان » ، نگذاشته اید که کاری پیش برود ؛ بارها و بارها به شاهزاده رضا پهلوی خرده گرفته اید ، که چرا سکوت نموده و هیچ اقدامی نمی کنند ؟ ( با آنکه اهالی فن و خرد ، و از جمله خود شما ، بخوبی می دانید که ایشان ، در تمام این سالها چه کوشش های بی وقفه ای برای آزادی سرزمین آباء و اجدادی شان نموده اند . ) !

حال که ایشان نه به عنوان شهریار ایران ، نه به عنوان رهبر سیاسی مردم مبارز کشورشان ، در اعتراض های ایشان نسبت به حکومت ننگین اسلامی ، و نه به عنوان سخنگوی این گروه از مخالفان رژیم آخوندی ، و نه به عنوان یگانه آلترناتیوی که دارای تمامی ویژگی های لازم برای تصدی عناوین بالا را دارند ؛ به میدان آمده اند و فقط به عنوان یک شهروند معمولی ایرانی ، منشور شورای ملی ایرانیان را امضا نموده اند ؛ همگی تان با بی شرمی تمام ، و با ریاکاری و فرصت طلبی ، این موضوع  را لباس خونین عثمان کرده اید ، و بر تن ایشان می پوشانید ؛ و در ارتباط با اشتباه تلقی کردنتان برای امضا شدن این منشور توسط ایشان ، مدعیانه داد سخن می دهید که این کار اشتباه بوده است ؛ و ایشان نمی بایست آنرا امضا می کردند !

اگر ایشان چنین نمی نمودند ، و این منشور را امضا نمی کردند ؟ همین شماها دوباره در همین رسانه ها جمع می شدید ، و به شاهزاده اعتراض نموده و ایراد می گرفتید ؛ که چرا نامشان در میان لیست امضا کنندگان آن نیست ؟!

شما و امثال شما ، از مرد و زنتان کسانی هستید ، که می پندارید در رابطه با یک موضوع سیاسی ، اگر ایراد نگیرید و دست کم با یکی دو بند از آن به مخالفت برنخیزید ؟ تخصص و سیاستمدار بودنتان خدشه دار می گردد ؛ و از ابهت سیاسی شما کاسته می شود !
لازم است که در اینجا ، یک نکته تفهیمی از مبحث سیاست به طورعام را ، دوباره برای چندمین بار تکرار بکنم . یک دانشمند شرقی گفته است : » سیاست ، داشتن هنر شناختن مواردی است که قابلیت شدن را دارند . به کسانی که چنین هنری را دارا می باشند سیاستمدار می گویند ؛ و نتیجه ی به دست آمده از آن شدنها را ، سیاست می نامند . » !

همینطوری که شماها نشسته اید و در حال ابراز مخالفت های سیاستمدارانه خویش با تدوین منشور شورای ملی ایرانیان هستید ؛ دشمنان ما وشما ، دست اندرکاران رژیم منحوس جمهوری متحجر اسلامی ، در حال پیاده کردن نقشه هائی است ؛ که با الهام گرفتن از همین مخالفت های بی پایه و اساس شما ، درحال تضعیف نمودن حرکت های ملی و آزادیخواهانه مردم ایران است !

دوستی از ایران به من خبر داد ، که در دو سه شب اخیر ، تلویزیون دولتی آخوندی ، در یکی از برنامه های خبری خودش ، تعداد پنجاه نفر را به مهمیز اعتراف کشانیده بوده است ؛ و آنان را واداشته ، که از طریق تلویزیون و در مقابل مردم ایران ، مطالب زیر را معترف بشوند !

آنها ( پنجاه نفر اعتراف کنند ه ) از طریق تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ، اعلام نموده اند که چند سال پیش از اعضای گروه منافقین ( مجاهدین خلق ) بوده اند ؛ ولی از همان موقع به دامان اسلام پناه آورده اند !! و در مقابل مسؤلان حکومت اسلامی ، نسبت به همه کنشها و ایده های سازمان مجاهدین خلق اعلام انزجار نموده و نزد رهبری انقلاب ( خامنه ای جنایت پیشه قدرت پرست ) توبه کرده اند ؛ و از ملت شریف ایران ( منظورشان امت فریب خورده آخوندها بوده است ) ، برای کارهای گذشته خودشان پوزش خواسته اند !

آقایان و بانوان همیشه مخالف ، این یک امر ساده ای نیست که در این موقعیت زمانی ، و اعلام موجودیت شدن منشور شورای ملی ایرانیان ، آخوندهای رند و مکار به فکر افتاده اند ؛ که با هر روشی که ممکن باشد ، باید در مقابل هرگونه پیشرفت آزادیخواهانه مخالفان ایشان گرفته بشود . از اینرو ، با آوردن تعداد پنجاه نفر از مزدوران خود فروخته شان بر روی صفحه تلویزیون دولتی ، و اقرار گرفتن ظاهری از آنان ، به عنوان مخالفان سابق رژیم آخوندی ، به مردم از همه جا بی خبر ایران ، چنین تفهیم می کنند ؛ که …. حواستان جمع باشد ، اگر بروید و با دشمنان ما همکاری بکنید ( به طور مثال : اگر بروید منشور شورای ملی ایرانیان را امضا بکنید ؟) ؛ درنهایت سر و کارتان با ما خواهد افتاد ؛ و باید بیائید و دراین تلویزیون ، و در پیشگاه امت همیشه در صحنه انقلاب ، غلط کردم نامه تان را هم امضا بکنید ؛ و از محضر ملت ایران ( می دانیم که اینها برای عنوان نمودن خواسته های پلید خودشان ، همواره از واژه ملت مایه می گذارند . )  پوزش بطلبید !

مخالفان محترم منشور شورای ملی ایرانیان ، توجه داشته باشند ؛ که روزی نرسد که با خویش زمزمه بکنند : » ای کاش در آن موقع ، ما نیز کمی تأمل می کردیم ؛ و با ارسال دیدگاههای مفید و سازنده خودمان به دست اندرکاران این شورا ، جهت رساندن ملت دردمند و زجر کشیده میهمان ، به آرزوی سی و چند ساله شان ، یاری می رساندیم . نه آنکه در آن موقعیت اضطراری ، از حمایت کردن آنان شانه خالی می نمودیم و خودمان را سکه یک پول می ساختیم . » !!

تابستان 2571 آریائی هلند

محترم  مومنی  روحی

Advertisements

پاسخی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: