» نقدي بر مصاحبه اقاى كورش زعيم با روزنامه كيهان لندن، در باره تحريم انتخابات»بخش دوم

 

زعیم . کورش

از : ا.افشين جم
٢٧ دسامبر ٢٠١٥

اقاى زعيم در پاسخ به اينكه براى يك مجلس ملى چه بايد كرد و نامبرده چكارميكنند ؛ فرمودند: » در شرايط كنونى ممكن نيست. هرگونه نافرمانى مدنى و بخيابان كشيدن مطالبات در شرايط به شدت خطرناك امنيتى بين المللى كنونى ممكن است كشور را دچار اشوب و شورش هاى مسلحانه كند كه موجوديت كشور را به مخاطره خواهد انداخت، ولى اگر تغييراتى مثبت در راس هرم قدرت صورت گيرد ….. شايد بتوانيم در تسريع در عمليات نجات دست بكار شويم»
نقد: اقاى زعيم ، درخواست تحريم انتخابات توسط گروه هاى اپوزيسيون و منفردين، فقط راجع به تحريم بوده و بخيابان كشيدن مردم جزو برنامه نبوده، و اين را ميدانيم، گروه سياه پوشان رژيم در خيابان ها براى إيجاد ترس ، همراه با ٢٠٠ تك تيراندازان وارداتى از لبنان ، در برخى از ساختمان ها مستقر خواهند شد ، ولى چنانچه وضعيت ايجاب كند و جرقه اعتراضات سراسرى زده شود ، چرا مردم به خيابان ها سرازير نشوند؟ چرا پادگان ها، و راديو و تلويزيون ها را با كمك نظاميان وطن پرست اشغال نكنند؟
مردم و نظاميان وفادار به ميهن ، حافظ مرز و بوم ايران هستند و وفادارى به جمهورى غاصب و ايران ستيز را ندارند ، بعلاوه، در اين ٣٧ سال ، اينگونه ادبيات، مردم را از ترس به خود سانسورى و خفقان فروبرده، ولى اكنون ، جمهورى اسلامى ماهيت واقعى زير عبا و عمامه و ريش پليد خودرا نشان داده و چنين حكومت فاشيستى » از راس هرم» تغييرات اساسى را دودستى بمردم هديه نخواهد داد ، مگر به زور حضور ميليونى مردم در صحنه و با همگامى نيروهاى نظامى و مردمى.

…….سوْال : » أيا شما به » أصل مترقى ولايت مطلقه فَقِيه » التزام و وفادارى داريد، چون در فرم درخواست ذكر شده؟
پاسخ اقاى زعيم؛ » در پاسخ به دين و مذهب نوشتم ؛ خصوصي ست. در جمله » نظام مقدس جمهورى اسلامى» واژه مقدس را خط زدم و جمله » التزام» به اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه را به كلى خط زدم، ما ميدانستيم ما را در همان أغاز رد ميكنند، فقط ميخواستيم بشرايط انحصارى و خفقانى اعتراض كنيم»
نقد: جناب اقاى زعيم؛ شما بخوبى ميدانيد، پر نكردن درخواست بصورت كامل، هيچ كس بمرحله دوم باز نگرى راه نخواهد يافت، يعنى از ١٢٠٠٠ درخواست، شايد ١١٠٠٠ باطل اعلام شوند . ديگر مشگل مهم اينكه اقاى طبرزدى در مصاحبه چند روز پيش ضمن اعلام شركت در انتخابات، از مردم خواسته اند در انتخابات شركت كنند!! ، اين فراخوان، با گفتار شما همخوانى ندارد! توجه بفرماييد، جمهورى اسلامى با گزارش تصويرى شما و چهار هموند ديگر، در رسانه هاى داخلى و برون مرزى ، بهترين تبليغات را براى انعكاس خبر » انتخابات ازاد در جمهورى اسلامى » و تشويق مردم براى راى دادن را استفاده خواهند كرد.

در سخن پايانى مصاحبه ، اقاى زعيم فرمودند » پس از ٣٧ سال صبر و انتظار نميتوانيم كماكان دست روى دست بگذاريم و تماشاچى جابجا كردن مهره ها و عروسك هاى خيمه شب بازى انتخابات باشيم ، بايد خواست هاى خود را مطرح كنيم و آنقدر فشار بياوريم تا بلكه بتوانيم شرايط نجات كشور را بدون اشوب و ستيزه گرى و خشونت و با نافرمانى مدنى مسالمت اميز فراهم كنيم»
نقد پايانى؛ اقاى زعيم، با عملى كه انجام شده ، يعنى پركردن فرم شركت در انتخابات، اگر چه ناقص و در چند مورد ، برخى سوْال ها را » خط زديد» ، در واقع، حضور و خبر شركت در انتخابات ، به هر صورت و بهانه اي ، بهترين هديه زودرس براى گرم كردن تنور انتخاباتى بنفع جمهورى اسلامى بود. بخاطر داشته باشيم، مشروعيت ، و بقاى رژيم ،بستگى مستقيم به كثرت آراى مردم دارد . ماندن مردم در منازل در روز انتخابات ، همراه با فأميل و دوستان، بهترين گزينه و هموار كردن مسير براى نافرمانى هاى مدنى اينده، براى پايان دادن به عمر خبيث و متعفن جمهورى اسلاميست.
اقاى زعيم ، گفتار پايانى شما با ديگر پاسخ هاى جنابعالى در اين مصاحبه همخوانى ندارد و اكنون براى همبستگى با ديگر مخالفين حكومت جنايتكار و فاسد انتظار ميرود ، تا زمان از دست نرفته ، همراه با ديگر هموطنان كه شما را يارى دادند ، به صفوف تحريم كنندگان با قدرت هرچه تمامتر بپيونديد، باشد تا اين حركت بدون خشونت و بى هزينه ، سر أغاز همبستگى براى ديگر كارزار هاى اينده باشد و بتوانيم در طول اين سال نو ، اين لكه ننگ بزرگ تاريخي را از وجود ايران زمين پاك كنيم.
بيصبرانه منتظر اعلام تحريم انتخابات و پيوستن همه شماعزيزان به ديگر تحريم كنندگان هستيم . .

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: